Tải After Effects CC 2020 phần mềm cho nhà thiết kế, nhà làm phim và soạn nhạc. Biết đến với khả năng tạo hình ảnh đa dạng sáng tạo.
Cung cấp bộ ứng dụng hoàn chỉnh với ý tưởng. Tạo tiêu đề phim điện ảnh, phần giới thiệu, v.v...

Hướng Dẫn Tải Cài Đặt Adobe After Effects CC 2020 Full Crack

Link tải Google Drive: 

LƯU Ý: Tắt kết nối internet và Windows Defender. 
Cấu hình phần mền đồ họa Adobe After Effects CC 2020

Bộ xử lý Intel Core2 Duo; 64 bit
Microsoft Windows 10 (64 bit) versions 1703
RAM 16 GB
3GB dung lượng đĩa cứng
Dung lượng đĩa bổ sung cho bộ đệm đĩa
Màn hình 1280 x 900
Hệ thống hỗ trợ OpenGL 2.0
Tùy chọn: Thẻ GPU
Tải, cài đặt Phần mềm và tiến hành giải nén

Chạy AUTORUN như hình .

Description: https://top10phanmem.net/wp-content/uploads/2023/04/huong-dan-tai-va-cai-dat-after-effect-cc-2020-1.png

Tích chọn ô trên cùng, bấm Install để cài đặt.

Description: https://top10phanmem.net/wp-content/uploads/2023/04/huong-dan-tai-va-cai-dat-after-effect-cc-2020-5.png

Bấm Continue.

Description: https://top10phanmem.net/wp-content/uploads/2023/04/huong-dan-tai-va-cai-dat-after-effect-cc-2020-2.png

Đợi

Description: https://top10phanmem.net/wp-content/uploads/2023/04/huong-dan-tai-va-cai-dat-after-effect-cc-2020-3.png

Hoàn thành cài đặt, có thông báo như hình. Chọn OK và Exit để tắt cài đặt.

Description: https://top10phanmem.net/wp-content/uploads/2023/04/huong-dan-tai-va-cai-dat-after-effect-cc-2020-4.png

Description: https://top10phanmem.net/wp-content/uploads/2023/04/huong-dan-tai-va-cai-dat-after-effect-cc-2020-6.png

Giao diện phần mềm

Description: https://top10phanmem.net/wp-content/uploads/2023/04/huong-dan-tai-va-cai-dat-after-effect-cc-2020-7.png

Chúc các bạn thành công !